Wanneer correct uigevoerd kunnen MER studies resulteren in een perfecte balans tussen economische ontwikkeling en natuurbehoud. We hebben formele training ontvangen van onder andere Ramsar en praktijk ervaring in verschillende projecten:

• Windgenerator parken 

Een evaluatie de potentiële impact van windgenerator parken op vogel en vleermuis populaties

• Getijdengebieden (CREHO)

Training in het uitvoeren van MER studies, het behoud en de verstandig gebruik van getijdengebieden