Invasieve soorten zijn de nummer 1 bedreiging voor fauna overal te wereld maar in het speciaal voor kleine eilanden. WILDCONSCIENCE staat te popelen om te helpen bij het zo humaan mogelijk controleren en uitroeien van deze soorten. Door onze ervaring op dit gebied onderschatten de complexiteit van deze campagnes niet en kunnen we helpen bij elk aspect. Onder andere bij de budgettering, educatie van het grote publiek tot het daadwerkelijke ruimen en het onderzoeken van de effectiviteit van de gekozen management acties.
Pre/Vroege invasie

Coördinatie en communicatie

Coördinatie met betrokkenen en stakeholders in een vroeg stadium is essentieel, in het speciaal met overheden en/of relevante departementen, natuurmanagement organisaties, natuurorganisaties en de toerisme sector.

 

Educatie en outreach

Het ontwikkelen van een informatie campagne voor het grote publiek over de specifieke invasieve soort, zijn potentiële impact, de aanbevolen manier waarop waarnemingen te rapporteren en hoe je er veilig mee kom kan gaan, zijn erg belangrijk.

 

De omvang van het probleem in kaart brengen

Het is belangrijk een onderzoeksplan te maken om baseline waardes van inheemse gemeenschappen vast te stellen en populaties in kaart te brengen van beide inheemse en invasieve soorten (in het speciaal van de meest aannemelijke soort die hinder ondervind van de invasie).

 

Ontwikkeling van een management plan

Gezien de aard van invasieve soorten en voorgaande invasies zou er een strategisch plan ontwikkeld moeten worden om de populatie en impact van invasieve soorten te managen. Korte en lange termijn doelen moeten gesteld worden en over tijd aangepast waar nodig samen met de strategieën voor educatie, monitoring en beheer.
Tijdens de invasie

Educatie en outreach

Dit onderdeel is het belangrijkste uit de management plan en moet continue uitgevoerd en aangepast worden zodat het grote publiek bewust is van de invasieve soort, zijn potentiële impact en hoe ze mogelijk kunnen bijdragen aan het beheer van de soort.

 

Monitoring

De groei van de soort op individueel en populatie niveau moet gemonitoord worden om te bepalen of de beheersmaatregelen succesvol zijn. Ook inheemse gemeenschappen moeten gemonitoord worden om te achterhalen of de invasieve soort effect heeft op specifieke soorten of habitats.

 

Beheer

Waar mogelijk moet er een poging gedaan worden om de populatie invasieve soorten te beheersen met gepaste management technieken.